તણાવ / ડ્રેગનનું સપનું સપનું જ રહેશે! ભારતને યુદ્ધ કરવું હોય તો કરી લે, હારશે જઃ ચીની મીડિયા

The dragon's dream will be a dream come true! If India wants to go to war, it will do so, the Chinese media will lose

ચીનના એક અખબારમાં તાજેતરમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે, જો ભારત યુદ્ધ શરૂ કરવા ઈચ્છે તો તે ચોક્કસપણે આ યુદ્ધમાં હારશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ