અનોખો પ્રયાસ / ગુજરાતમાં અહીં ખુલ્લી મુકાઈ દેશની પ્રથમ ગવર્નમેન્ટ હ્યુમન લાઇબ્રેરી, બુકની જેમ 'વ્યક્તિ' ઇસ્યુ થશે

 The country's first Government Human Library to be opened here in Gujarat

લોકોને માનસિક તણાવમાંથી બહાર લાવવા જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા અનોખી હ્યુમન લાઈબ્રેરી શરૂ કરાઈ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ