મહામારી / કોરોના સામેની લડાઈઃ ખતરો હજુ ટળ્યો નથી

The Corona epidemic is not over yet

સત્તાલાલસુ નેતાઓની ગંભીર બેદરકારી, લોકોની નિયમો અને કાયદા બાબતે સદંતર ઉપેક્ષા તથા તંત્રના મજબૂરીના દોરડે બંધાયેલા હાથના કારણે કોરોના ફરી એક વખત વકર્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ