જાણવા જેવું / આફ્તના સમયમાં અડીખમ રહેતી NDRF ના ગઠનનો વિચાર દિલ્હીનો નહીં પણ ગાંધીનગરનો છે

the core idea to built of NDRF team is established in Gandhinagar

ગુજરાતનાં વિચારથી પ્રેરાઇને કેન્દ્રમાં અને સમગ્ર દેશમાં આવી ટુકડીની રચના કરવામાં આવી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ