રાજકારણ / શિયાળુ સત્ર પહેલા રાહુલ ગાંધીનો માસ્ટર પ્લાન, દેશમાં એવું અભિયાન શરૂ કરશે મોદી સરકારનું વધશે ટેન્શન

The Congress is scheduled to launch a public awareness campaign from November 14 against rising prices

વધતી મોંધવારી સામે કોંગ્રેસ 14 નવેમ્બરથી જન જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવાની છે. જે અભિયાન માટે કોંગ્રેસ દ્વારા અલગથી એક લોકો પણ તૈયાર કરવામાં આવશે,

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ