મદદ / ભારતની પ્રાચીન કલાઓમાંની એક કલા 'જાદુ' લુપ્ત થવાના આરે, જાદુગરોએ સરકાર પાસે માંગી સહાય

The condition of many magicians of Gujarat is pitiable, Magicians seek help from the government

ભારતની પ્રાચીન કલા એટલે જાદુ, આ જાદુકળા લુપ્ત થઇ રહી છે તેને બચવા માટે મેજિશિયન ઝઝૂમી રહ્યા છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ