પૂર્ણાહુતિ / દર્શનાર્થીઓના અવિરત પ્રવાહ વચ્ચે રૂપાલમાં ઐતિહાસિક પલ્લીની પૂર્ણાહુતિ

The completion of the historic palli in Rupal

ઐતિહાસિક રૂપાલ ગામમાં પલ્લીની પૂર્ણાહુતિ થતા મા વરદાયિની પલ્લી મંદિરના પ્રાંગણમાં મુકાઈ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ