ઈલેક્શન 2022 / ચૂપચાપ ઘરે-ઘરે પ્રચાર માટે કોંગ્રેસમાં ધમધમાટ! મતદાન પહેલા કરાશે આખા રાજ્યમાં કરાશે આ મોટું કામ

The clamor in the Congress for silent house-to-house campaigning! This big work will be done in the whole state before the...

ગુજરાત વિધાનસભાના ચૂંટણી પ્રચાર પડઘમ તેજ થયા છે. ત્યારે ભાજપ-કોંગ્રેસ-આપ અને અપક્ષ દ્વારા પોતાના મત વિસ્તારમાં જઈને પ્રચાર પ્રસાર વેગવંતો બનાવ્યો છે.

Loading...