ગીર સોમનાથ / સુત્રાપાડામાં કરોડોના ખર્ચે દરિયા કિનારે બનેલી ચોપાટી બની શોભાનો ગાંઠિયો, યુવાને ખખડાવ્યા કોર્ટના દ્વાર

The chopati built by Sutrapada Nagar Palika at the cost of crores has come under controversy

ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડા નગર પાલિકા દ્વારા કરોડોના ખર્ચે દરિયા કિનારે બનાવેલી ચોપાટી વિવાદોમાં આવી છે, યુવાન કોર્ટના દ્વારે ગયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ