મહામારી / દેશને અનલોક કરવાને લઈને કેન્દ્ર સરકારની મોટી જાહેરાત, લેટર લખીને રાજ્યોને આપી આ કામ કરવાની છૂટ

The Central Government's big announcement regarding unlocking the country, giving permission to the states to do this work...

દેશમાં કોરોનાના વળતા પાણી થતા કેન્દ્ર સરકારે હવે રાજ્યોને નવા આદેશ જારી કર્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ