ગૂડ ન્યૂઝ / યુક્રેનથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓનું અધુરુ મેડિકલ ભણતર આવી રીતે પુરુ કરાવશે સરકાર, વિદેશમંત્રીની જાહેરાત

The central government is working hard to enable medical students from Ukraine to complete their education.

યુદ્ધને કારણે યુક્રેનમાંથી મેડિકલનું ભણતર અધુરુ મૂકીને ભારત આવનાર વિદ્યાર્થીઓને લઈને કેન્દ્ર સરકાર એક મહત્વનું કામ કરવા જઈ રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ