કમાણી / GSTએ આકાશ આબ્યું: જાન્યુઆરીના કલેક્શનનો આંકડો જાણી આંખો પહોંળી થઈ જશે, સેકન્ડ ટાઈમ હાઈ

The central government has received tremendous GST collection in the beginning of the year 2023 itself

વર્ષ 2023ના પ્રારંભે જ કેન્દ્ર સરકારને જબરદસ્ત જીએસટી કલેક્શન પ્રાપ્ત થયું છે, જાન્યુઆરી મહિનામાં કેન્દ્ર સરકારે રૂ.1,55,922 કરોડની આવક મેળવી છે, આવો જાણીએ સરકારને કેટલી કમાણી થઈ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ