મોટી રાહત / આખા દેશમાં પાઈપલાઈન દ્વારા રાંધણ ગેસ પહોંચાડવા કેન્દ્ર સરકારે કરી મોટી જાહેરાત, જાણો ક્યારથી મળશે સુવિધા

The central government has made a big announcement to supply cooking gas through pipeline across the country, find out when...

પાઈપલાઈન દ્વારા ઘેર ઘેર રાંધણ ગેસ પહોંચાડવાના મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ