સુરત / 1995માં મિત્રની હત્યા કરીને ફરાર થયેલા આરોપીની 28 વર્ષ બાદ ધરપકડ, કેરળમાં ઓળખ છુપાવીને જુઓ શું કરતો

The case of the murder in Badesara was solved after 28 years

સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વર્ષ 1995માં થયેલી હત્યાનો ભેદ હવે ઉકેલાયો છે, આરોપીએ 23 વર્ષની ઉંમરે હત્યા કરી હતી અને 52 વર્ષની વય ઝડપાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ