નાણા-વિભાગ / ગુજરાતમાં આ તારીખે વર્ષ-2021નું બજેટ સત્ર રજૂ થશે, જાણો કયા મહત્વના વિધેયક લાવી શકે છે?

The budget session for the year 2021 will be presented in Gujarat on this date

ગુજરાત વિધાનસભામાં માર્ચ મહિનાથી બજેટની શરૂઆત થશે. અન્ય રાજ્યો માફક લવ જિહાદ સુધારા સહિતના વિધેયકો પણ રજૂ થઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ