શિક્ષણ વિભાગ /  ધોરણ 10-12ના આ હજારો વિદ્યાર્થીઓના માસ પ્રમોશન મુદ્દે બોર્ડ મૂંઝવણમાં, ક્યારે લેવાશે નિર્ણય?

The board is confused about the mass promotion of these thousands of students of standard 10-12, when will the decision be...

એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશનમાં સમાવવા કે નહી તે અંગે મૂંઝવણ સરકાર વિચારણા કરી રહી છે અને શિક્ષણ બોર્ડ અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ચર્ચાનો દોર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ