ગુજરાત / 'ધો.10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ રદ્દ નહીં થાય', નવી શિક્ષણ નીતિને લઇને મોટા સમાચાર

the board examinations remains same in new education policy

નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ થયા બાદ પણ બોર્ડ પરીક્ષાઓ યથાવત રહેશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ