ધાર્મિક / સૌથી મોટી ગાંધીનગરની પાલજની 35 ફૂટની હોળી, પૂજન અર્ચન સાથે લોકોએ કર્યા દર્શન, જુઓ હોલિકા દહનની તસવીરો

The biggest 35 feet Holi of Palj in Gandhinagar, people have darshan with Pujan Archan, see pictures of Holika Dahan

આજે હોળી પર્વને લઈને રાજ્યમાં ઠેર ઠેર હોળિકા દહન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે ગાંધીનગરના પાલજમાં હોળિકા દહન કરવામાં આવ્યું હતું. સૌથી મોટી પાલજની હોળી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ