માનવતાને લાંછન / બનાસકાંઠામાં 4 દિવસના બાળકને થેલામાં ભરી બાંકડા પર મૂકી ગયો શખ્સ, રડવાનો અવાજ આવતા ઘટના આવી સામે

The baby was found in a closed bag in Bhabhar

ફરી એકવાર લજવાઇ માનવતા, 3-4 દિવસનું બાળક બંધ કોથળામાંથી મળી આવ્યું, પોલીસ થઇ દોડતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ