રિપોર્ટ / માત્ર 35 વર્ષ જીવનારા ચીની નાગરિકોની સરેરાશ આયુ હવે 77.3 વર્ષ, હૉંગ-કૉંગ સૌથી આગળ, જુઓ દુનિયાના હાલ

The average age of Chinese citizens living only 35 years is now 77.3 years

નેશનલ હેલ્થ કમિશન (NHC) એ મંગળવારે કહ્યું છે કે, ચીની નાગરિકોની આયુષ્ય 77.93 વર્ષ છે અને તે ઉચ્ચ મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોની શ્રેણીમાં સૌથી વધુ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ