ટકોર / હેટ સ્પીચ પર સુપ્રીમ કોર્ટની ટિપ્પણી, કહ્યું 'નફરતભર્યા ભાષણોથી દેશનો માહોલ બગડે છે, તેને રોકવાની જરૂર'

The atmosphere of the country is getting spoiled by hate speeches, it needs to be stopped Supreme Court

સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજદાર હરપ્રીત મનસુખાનીએ નફરતભર્યા ભાષણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારને પસંદગીની ઘટનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વધારાનું સોગંદનામું દાખલ કરવા માટે સમય આપ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ