મહામંથન / ગુજરાત સરકારના બજેટમાં ગામડું કેટલા ટકા? કોંગ્રેસે કરેલા અન્યાયના આરોપનું સત્ય શું?

the assembly, the Congress accused the government of doing injustice to the village in the budget

મહામંથન: દાવો થઈ રહ્યો છે કે 2047 સુધીમાં ગુજરાતની 75 ટકા વસતિ શહેરોમાં વસતિ હશે. આ દાવાની સાથે એ વ્યાજબી સવાલ પણ થવો જોઈએ કે 2047 સુધીમાં ગામડા ક્યાં હશે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ