કામની વાત / 41,500 રૂપિયા પેન્શન : વ્યાજ સાથે ઇનવેસ્ટ કરેલી રકમ પણ મળશે પરત, જાણો કેવી રીતે

The amount invested with interest will also be returned

દર મહિને પેન્શન મળતુ રહે તેના માટે ઘણા વિકલ્પ છે પરંતુ આ એક એવો વિકલ્પ છે કે જેમાં તમને પેન્શન તો મળશે પરંતુ સાથે તમે ઇનવેસ્ટ કરેલા પૈસા પણ પરત મળશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ