સાવજોના આંટાફેરા / ગીરમાં ત્રણ સિંહોને જોઈ ગભરાયો ઍમ્બ્યુલન્સનો ડ્રાઈવર, પણ સાયરન વગાડતા જ જુઓ શું થયું

The ambulance driver got scared seeing three lions in Gir, but saw what happened as soon as the siren sounded

ગીર સોમનાથના ગુંદાળા ગામે રોડ પર અચાનક સિંહોનું ટોળું એકા એક રોડ પર આવી ચડ્યું હતું ત્યારે પ્રસૂતા મહિલાને લઈને રોડ પરથી પસાર થતી એમ્બ્યુલન્સ પર સિંહોને કારણે અટકી ગઈ હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ