કુદરતની કરામત / અસંભવ...બ્રાઝિલના એમેઝોનના જંગલોમાં 72 હજાર વખત આગ લાગી, ગુગલ મેપમાં પણ દેખાય છે ધુમાડો

The Amazon Is Burning at a Record Rate, And The Devastation Can Be Seen From Space

બ્રાઝિલમાં આવેલા એમેઝોનના વિશ્વવિખ્યાત જંગલોમાં આ વર્ષે પ્રકૃતિ આકરેપાણીએ છે. જંગલમાં આ વર્ષે વિક્રમજનક 72,843 વાર આગ લાગી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ