ઠરાવ / PM મોદીની સૌથી મોટી યોજનાના વિરોધમાં AAPએ પંજાબમાં ઠરાવ પસાર કર્યો, આવું કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય

The AAP passed a resolution in Punjab opposing PM Modi's biggest plan, the first state in the country to do so

પંજાબની આપ સરકારે વિધાનસભામાં મોદી સરકારની મોટી અગ્નિપથ ભરતી યોજના વિરુદ્ધ ઠરાવ પસાર કરીને તેને પાછી ખેંચવાની માગ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ