મોટી સફળતા / 8 વર્ષના આ બાળકનું સાહસ જોઈને તમને પણ પ્રેરણા મળશે, ભાવનગરના અદ્વૈત ચુડાસમાંએ હાંસલ કરી મોટી સફળતા

The 8-year-old completed 65 kilometers of trekking

ભાવનગરના 8 વર્ષના અદ્વૈતે 65 કિલોમીટર લાંબો ટ્રેક માત્ર 5 દિવસમાં કાઢતા તેણે નાની ઉંમરમાંજ મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. જેમા તેણે 3800 મીટરની ઉચાઈએ આવેલ શિવમંદીરના ટ્રેકિંગને પૂ્ર્ણ કર્યુ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ