હેં આવું / વૈશ્યાલયમાં રંગીનમિજાજી પતિને પકડવા પત્ની ખુદ બની પ્રોસ્ટીટ્યુટ, પછી તો બન્યું ન બનવાનું

thai wife tracks brothel husband visited works there

બેંગકોંગમાં એક હેરાનીભરી ઘટના સામે છે જેમાં એક પત્નીએ વૈશ્યાલયમાં નોકરી શરુ કરી કારણ કે તેને ખબર પડી હતી કે તેનો પતિ છુપાઈને અહીં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ