સંકટના વાદળો / RAW એ આપી આતંકવાદી હુમલાની ચેતવણી, આ 3 શહેરોમાં એલર્ટ

Terror attack alert in Ayodhya, Delhi and Kashmir

ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સી RAW દ્વારા આતંકવાદી હુમલાને લઈને ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જેને પગલે તમામ સુરક્ષા એજન્સી અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ વધું એલર્ટ થઈ ગઈ છે. એન્જનીને મળેલા ઈનપુટ મુજબ અયોધ્યા, દિલ્હી અને કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલો થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ