ન્યાયિક / લગ્ન થઈ જાય એટલે મહિલાઓને નોકરીમાંથી કાઢવાનો હક નથી મળી જતો- સુપ્રીમનો ચુકાદો

Termination from job because a woman got married is coarse case of inequality: Supreme Court

પૂર્વ આર્મી નર્સના કિસ્સામાં એક ચુકાદો આપતાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું કે લગ્ન થઈ જાય એટલે મહિલાઓને નોકરીમાંથી કાઢવાનો હક નથી મળી જતો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ