તમારા કામનું / ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ ખરીદનારાઓએ સાવધાન! જો તમે ધૂમ્રપાન કરો છો તો 50% સુધી વધુ વીમા પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે, જાણો કેમ

Term insurance buyers If you smoke you may have to pay up to 50% more insurance premium

વીમા કંપનીઓ સામાન્ય વ્યક્તિ કરતાં ધુમ્રપાન કરનાર પાસેથી 40% થી 50% વધુ પ્રીમિયમ વસૂલે છે અને તેની પાછળનું કારણ એ છે કે ધૂમ્રપાન કરનાર વ્યક્તિ પર જોખમ વધી જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ