ખેડૂત આંદોલન / કૃષિ કાયદાની આગ હવે ઓસ્ટ્રેલિયા સુધી પહોંચી, ભારતીય મૂળના 2 જૂથમાં જોવા મળી હિંસા

tensions over indian farm laws in australia sikhs attacked in sydney

ખેડૂત આંદોલન ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ હિંસા ફેલાવી રહ્યું છે. અહીં કૃષિ કાયદાને લઈને 2 જૂથમાં હિંસા જોવા મળી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ