સાવધાન / શું તમારા ફોનમાં જોવા મળી રહ્યા છે આ સંકેત? તો સમજો હેક થઈ ગયો છે મોબાઈલ, ગરમ થવો પહેલો ઈશારો

tech news if your phone has been hacked signs in android check now and remove

હેકર્સ ફોન હેક કરવા માટે અલગ અલગ રીત અપનાવે છે. અનેક એવા કેસ પણ સામે આવે છે, જ્યારે હેકર્સ આપણાં ફોનમાં ઘુસી જાય છે અને ડિવાઈસ સાથે છેડછાડ કરવા લાગે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ