ગજબ / આ ટેકનોલોજીથી ઓનલાઈન ફ્રોડ સામે મળશે રક્ષણ! જાણો કેવી રીતે અને શું કામ કરે છે આ ફીચર્સ

tech news blockchain technology will help you from cyber frauds

સાઈબર ક્રાઈમના કેસ સતત વધી રહ્યા છે. આ પ્રકારના ફ્રોડથી છુટકારો મેળવવા માટે ખાસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેનાથી સાઈબર ક્રાઈમ પર કમર કસી શકાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ