લાલ 'નિ'શાન

રિસર્ચ / આંસુ ક્યારે આવે છે અને તે હેલ્થને ફાયદો કરે છે કે નુકસાન?

Tears is Harmful or benefits

વૈજ્ઞાનિકો તો એમ કહે છે કે કોઇ વ્યક્તિ રડતી હોય તો તેને રડવા દેવી જોઇએ. તમારી અંદરની લાગણીને વ્યક્ત કરવા નહી, પરંતુ તમારી સારી હેલ્થ માટે પણ આંખમા આંસુ આવવા જોઇએ.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ