ગુરુની અવદશા / VIDEO: શું આ રીતે કરાવશો ચૂંટણી? મતદાન પ્રક્રિયામાં કાર્યરત શિક્ષકોને ઘેટાં-બકરાંની જેમ લઈ જવાયા

Teachers working in voting process were taken away like sheep and goats

ચૂંટણી કામગીરીમાં લાગેલા શિક્ષકોને બસમાં ઠુસી-ઠુસીને ભરવામાં આવ્યા હતા. સામાજિક અંતરના ધજાગરા ઉડ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ