વિશેષ / બનાસકાંઠાના શિક્ષકનો 'હટકે' આઇડિયા, કોરોનાકાળમાં કર્યુ એવું કે બાળકો જબરા આકર્ષાયા

teacher of Banas kantha new idea for teaching in period of corona virus

શિક્ષણ ઓનલાઈન થયું, પરંતુ જ્યાં ઓનલાઈન શિક્ષણ અશક્ય છે. ત્યારે નિલમભાઈ જેવા હજારો શિક્ષકો પોતાનો ગુરુ ધર્મ નિભાવી રહ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ