મોટી ખબર / 31 માર્ચ સુધીમાં આધાર-પાન લિંક કરાવી દેજો, ન કર્યું તો થશે આટલો દંડ-આખરે સરકારે કરી જાહેરાત

Taxpayers Not Linking PAN with Aadhaar by March 31 Would Be Required to Pay Penalty

કેન્દ્ર સરકારે 31 માર્ચ સુધીમાં આધાર અને પાન લિંક ન કરાવનાર લોકો માટે દંડની જાહેરાત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ