આસમાની આફત / તૌકતેએ અન્નદાતાઓ પર વરસાવી આસમાની આફત, ગુજરાતના ખેડૂતોને આટલા કરોડનું નુકશાન

Tauqte rains on food donors, catastrophe, loss of crores to Gujarat farmers

ડાંગરના પાકને તેમજ બાગાયતી પાકોને પપૈયા ,કેરી ચીકુ, કેળા જેવા પાકોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું, કમોસમી વરસાદથી ગુજરાતના ખેડૂતોને કરોડોનું નુકસાન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ