જીત / 68 વર્ષ બાદ Air Indiaની 'ઘર વાપસી', 18000 કરોડ રૂપિયાની લગાવી બોલી

Tata Group Wins Air India Disinvestment Sale, Confirms Govt

AIR ઇન્ડિયાના નવા માલિકની આજે આધિકારીક ઘોષણા કરી દેવામાં આવી છે. 68 વર્ષ બાદ ટાટાને એર ઇન્ડિયા સોંપી દેવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ