ડોનેશન / ભાજપને મળેલાં વાર્ષિક ફંડનો આંકડો અધધ..., અડધો અડધ દાન TATA ટ્રસ્ટ તરફથી

Tata group trust donates Rs 356 crore to BJP india

નાણાંકીય વર્ષ 2018-2019માં ટાટા જૂથનાં ઈલેક્ટોરલ ટ્રસ્ટે ભાજપને 356 કરોડ રુપિયાનું ડોનેશન આપ્યું હતું. જે ભાજપે ચૂંટણી પંચ પાસે રજુ કરેલા દસ્તાવેજોમાં જોવા મળ્યું હતું. દાનની આ રકમમાં ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલા ડોનેશનનો સમાવેશ થતો નથી.   

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ