જનતાને વિનંતી / ટાસ્ક ફોર્સના ડૉક્ટર તેજસ પટેલે લોકોને હાથ જોડી કહ્યું, સૌથી પહેલા લોકો આ કામ કરો

Task Force Doctors Appeal: Masks, Vaccines Are Weapons

ગુજરાતમાં કોરોનાની પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની છે ત્યારે ટાસ્ક ફોર્સના નિષ્ણાત તબીબોએ લોકોને માસ્ક પહેરવા અને ભીડ ન કરવા કરી અપીલ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ