સુરત / તાપી મૈયાના જન્મદિવસની ઉજવણી, 500 મીટર લાંબી ચૂંદડી કરાઈ અર્પણ

Tapi River's birthday will be celebrated in Surat, 500 meters long chundi will be offered

પુરાણો અને ગ્રંથોમાં નદીઓનું ખૂબ જ મહત્વ સુરતમાં આજે તાપી મૈયાનો જન્મ દિવસ ઉજવણી કરાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ