વિવાદોની પોલીસ / સુરત પોલીસ દ્વારા 7 દિવસમાં 3 મોટા વિવાદ, આખા ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય

 talk of the town surat police three controversy in only seven days

ગુજરાતમાં પોલીસ પ્રજાની મિત્ર છે તેવી છબી ચિતરવા માટે ખૂબ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે પરંતુ અવારનવાર પોલીસના જવાનો એવા વિવાદમાં આવતા હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ