નિર્ણય / સરકારે લીધો મહત્વનો નિર્ણય, હવે આ કામ માટે તાલુકા કચેરી સુધી ધક્કા નહીં ખાવા પડે

Talati will issue Rs. Up to 5 lakh income certificates

હવે 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું આવકનું પ્રમાણપત્ર ગામના તલાટી કમ-મંત્રીને કાઢી આપવાની સત્તા રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી છે. જેના માટે અરજદારે નિયત ફોર્મમાં અરજી કરવાની રહેશે. આ સાથે જ તમામ પુરાવાઓ અરજી સાથે જોડવા પડશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ