લાંચિયો કર્મચારી / દેવગઢ બારિયામાં 500ની લાંચ માંગનાર તલાટી 305 રૂપિયા લેવા જતા ACBના હાથે ઝડપાયો

Talati caught taking Rs 300 bribe in Devgarh Baria

તલાટીએ મકાનના વેરાની પાવતી આપવા માટે 500 રૂપિયાની માગણી કરી હતી પરતું અંતે 305 રૂપિયા સ્વીકારવા માટે તૈયાર થયો આખરે ACBના છટકામાં ફસાઈ ગયો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ