આનંદો / હવે દીકરીના લગ્નમાં સરકાર આપશે 10 ગ્રામ સોનું, જાણો સ્કીમ અને કઈ રીતે લેશો ફાયદો

take benefits of arundhati gold scheme govt will give 10 gm gold on daughter marrige

આપણા દેશમાં દીકરીઓને લગ્નમાં સોનું આપવાની પરંપરા છે. એવામાં આસામ સરકારે પોતાના રાજ્યની દીકરીઓને લગ્નમાં 10 ગ્રામ સોનું અરુંઘતિ ગોલ્ડ સ્કીમના આધારે આપવાની શરૂઆાત કરી છે. તેમાં સરકારની તરફથી દીકરીઓને ભેટ અપાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ