મોનસૂન સત્ર / આ લોકોના કારણે વધુ લોકોમાં ફેલાયો કોરોના, સરકારે સંસદમાં કર્યો ખુલાસો

tablighi jamaat event led to the spread of coronavirus

કોરોના વાયરસ મહામારી ફેલાયા બાદ વિવિધ અધિકારીઓ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશો છતાં, માર્ચમાં તબલીગી જમાત (Tablighi Jamaat) કાર્યક્રમમાં ઘણા સમયથી એક કેમ્પસમાં એક મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા, ઘણા લોકોમાં આ ચેપ ફેલાયો હતો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ