મહામંથન / ચૂંટાયેલા નેતાઓને ટેબલેટ-આઈફોન, જનતાને જવાબ તરત મળશે ?

ચૂંટાયેલા નેતાઓને ટેબલેટ-આઈફોન, જનતાને જવાબ તરત મળશે ?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ