તંદુરસ્તી / મહિલાઓને નહી પુરુષોને પણ થવા લાગી છે આ ભયાનક બીમારી, તમે પણ લક્ષણો ચૅક કરી લેજો

symptoms of urinal tract infection and treatment

શું તમને પણ વારંવાર યુરિન આવવાની તકલીફ છે? અથવા તમને પેશાબની સાથે લોહી પણ આવે છે તો આ એક ગંભીર બીમારી છે. જલ્દી ઉપાય ન થવા પર જીવલેણ પણ બની શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ